Longines evidenza

浪琴表典藏系列:真正的优雅,永恒的传承
有谁能够忘却1920年代呢?那是一个世界风云变幻的时代,诸多领域都出现了突破性的进步,艺术家享受着令人难以置信的自由,设计师也自然毫不例外。时装和设计抛弃了数个世纪的严苛教条,每一种个人配饰都变得越来越小巧、简洁、时髦。最新浪琴表典藏系列男女表款就正是从这一波澜壮阔的习俗和风尚转移运动中汲取了灵感。不过,尽管浪琴表典藏系列的设计灵感源自于1925年的古典表款,其酒桶造型却可以一直追溯到1911年出品的表款。


Longines evidenza L2.643.4.73.4
Longines evidenza L2.643.4.73.4
Longines evidenza L2.643.4.73.6
Longines evidenza L2.643.4.73.6
Longines evidenza L2.642.4.73.4
Longines evidenza L2.642.4.73.4
Longines evidenza L2.642.4.51.6
Longines evidenza L2.642.4.51.6
Longines evidenza L2.642.8.73.4
Longines evidenza L2.642.8.73.4
Longines evidenza L2.142.9.73.2
Longines evidenza L2.142.9.73.2
Longines evidenza L2.142.0.50.6
Longines evidenza L2.142.0.50.6
Longines evidenza L2.142.4.73.6
Longines evidenza L2.142.4.73.6

© 2014 Longines Watch Co. Francillon Ltd., All rights reserved

请选择您的语言